info@ali.vn 084.277.7777

1 triệu đô la BTC được gửi đến ví Bitcoin của Satoshi Nakamoto từ Binance: Satoshi đã thức dậy chưa?

  • 21:50 26/02/2024
Chia sẻ:

Theo dữ liệu, người sáng lập Bitcoin Satoshi Nakamoto đã thêm một lượng lớn BTC vào ví tiền điện tử của mình.

Trong một diễn biến rất thú vị, một lượng lớn BTC đã được chuyển sang ví tiền điện tử cổ xưa được biết đến là của người sáng lập Bitcoin (BTC) Satoshi Nakamoto.

Quá trình chuyển khoản được thực hiện tới ví 1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa của Satoshi với 26.91 Bitcoin trị giá 1.17 triệu đô đã được chuyển đến. 

Nguồn chuyển Bitcoin được đề cập được ghi lại là từ Binance. Nói cách khác, có vẻ như một nhà đầu tư tiền điện tử đã thực hiện đốt số lượng lớn BTC mà anh ta nhận được từ Binance bằng cách gửi nó đến địa chỉ ví của Satoshi Nakamoto - là một địa chỉ ngủ yên rất dài trong thời gian qua.

Một số nhà đầu tư tiền điện tử cũng cho rằng động thái này có thể là hoạt động quảng cáo nhằm thu hút truyền thông của các công ty đăng ký Bitcoin Spot ETF.